x
Tävlingsvillkor
• Deltagaren är införstådd med att Norrmejerier sparar personuppgifter som krävs för att uppfylla syftet med formuläret. Personuppgifterna sparas fram till 3 månader efter kampanjens slut.
• Deltagaren är införstådd med att Norrmejerier kan kontakta deltagaren baserat på uppgifterna som lämnats in, dock endast i syfte för att meddela vinst.
• Deltagaren är ensamt ansvarig för att insänt material ej bryter mot lagen om upphovsrätt eller lagenliga avgränsningar i yttrandefriheten. 
• Deltaganden avsäger sig andra ersättningskrav än eventuell tävlingsvinst i och med deltagandet.
• Deltagare som kan beslås med fusk enligt Norrmejeriers bedömning kan uteslutas ur tävlingen.
• Deltagaren som vinner betalar eventuell vinstskatt och är införstådd med sitt ansvar att själv deklarera den.
• Deltagaren kan inte åsidosätta reglerna genom att villkora sitt deltagande i tävlingen.
• Norrmejerier har rätt att efter egen bedömning ta bort eller dölja bidrag som kan uppfattas som stötande eller icke relevanta i sammanhanget.
• Norrmejerier förbehåller sig rätten att utan ersättning publicera insända bidrag på sina webbplatser eller sociala kanaler.
• Norrmejerier ansvarar ej för insända tävlingsbidrag eller för den tekniska överföringen av bidrag.
• Norrmejerier ansvarar ej för insända tävlingsbidrag. Insända bidrag återsändes ej. 
• För att undvika jäv får ej Norrmejeriers anställda eller deras anhöriga delta i tävlingar anordnade av Norrmejerier.
• Tävlingen pågår under den tid den kan nås på webbsajten eller sociala kanaler, såtillvida annan tidsgräns ej anges i texten.
• Vinnare utses av en av Norrmejerier utsedd jury. Juryn består av produkt- och varumärkesansvariga på Norrmejerier. Juryns beslut kan ej överklagas. 
• Är du under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att delta i tävlingen.
• Vinsten består av en årsförbrukning av Norrmejerier yoghurt, motsvarande 182 liter.
• Vinsten betalas ut i form av värdecheckar som löses in i butik.